W dniach 1 i 2 kwietnia 2021 r.
biuro spółdzielni będzie nieczynne