W dniu 31 marca odbędzie się odbiór mebli,

które należy złożyć przy wiacie śmietnika.