W dniach 24 / 25 marzec 2021 r.
Prezes Spółdzielni przebywa na urlopie.

 

W pilnych sprawach należy kontaktować się telefonicznie