W dniu 11 marzec 2021 r. (czwartek)
urlop Prezes Spółdzielni.

 

W pilnych sprawach należy kontaktować się telefonicznie