W dniach 02 i 03 marzec 2021 r. (wtorek, środa)
urlop Prezes Spółdzielni.

 

W pilnych sprawach należy kontaktować się telefonicznie