Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osada Leśna" w Mińsku Mazowieckim zawiadamia że w dniu 23 września 2022 r. o godz. 17:00 nastąpi uruchomienie centralnego ogrzewania. Wszystkie zawory termostatyczne przy grzejnikach powinny być otwarte i ustawione na pozycję 5.

Uwaga! prosimy właścicieli mieszkań na czwartych piętrach o szczególne zainteresowanie i czujność, aby nie doszło do zalewania lokali.

Ewentualne awarie należy zgłaszać do konserwatora C.O. (tel. 25 758 53 56) bądź do Prezesa Zarządu Spółdzielni.