Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osada Leśna" w Mińsku Mazowieckim zawiadamia że w dniu 23 września 2022 r. odbędzie się przegląd instalacji gazowej i przegląd kominiarski.
W godzinach od 18:00 do 20:00 w blokach w kolejności B, C, D.
Obowiązek przeprowadzenia przeglądów wynika z Ustawy o Prawie Budowlanym.

Kontakty:

Przegląd gazowy - tel. 695 429 092

Przegląd kominiarski - tel. 506 405 125